De Wunderline, grenzeloze treinverbinding tussen Nederland en Duitsland

De Wunderline

De Wunderline is de toegang tot één grote, grensoverschrijdende regio in Europa. Een belangrijke stimulans voor onbegrensde samenwerking, groei en uitwisseling!

De komende jaren verbeteren we de kwaliteit van de huidige spoorlijn tussen Groningen en Bremen. Ons doel? Een snelle, en internationale treinverbinding. En een sterkere samenwerking op economisch, maatschappelijk en cultureel gebied. De Wunderline brengt zo beide regio's dichter bij elkaar.

De Wunderline in beeld

Grenzeloze treinverbinding tussen Nederland en Duitsland

De Wunderline is een snellere, comfortabele treinverbinding waarmee je vanaf 2030 in iets meer dan twee uur tussen Groningen en Bremen reist en andersom. Het spoor ligt er al. De komende jaren gaan we werken aan het traject en aangelegen stations, zodat de treinen sneller kunnen rijden. De reis wordt niet alleen korter, maar ook comfortabeler.

Werk, studie en toerisme? De Wunderline!

De Wunderline is méér dan alleen een spoorproject. De spoorlijn geeft een impuls aan de leefbaarheid en de sociaaleconomische versterking van de noordelijke grensregio's in Nederland en Duitsland. De Wunderline verbindt deze regio’s. Daardoor kunnen studenten en werknemers straks veel makkelijker studeren en werken in het buurland. Voor toeristen is de Wunderline een aantrekkelijke manier om de grens over te gaan voor een dagje uit.

De route van de Wunderline

Het Wunderline-traject loopt van Groningen naar Bremen. Hieronder staat de route van de `Wunderline' weergegeven.

Snel en comfortabel van deur tot deur

Minstens zo belangrijk: inwoners uit de grensregio’s moeten eenvoudig van en naar de Wunderline-stations kunnen reizen. Daarom verbeteren we de aansluiting van de verschillende vervoermiddelen. Snel en comfortabel reizen van deur tot deur! Ook werken we aan de bereikbaarheid van de stations. We zorgen er bovendien voor dat het station een aangename wachtplek wordt. Denk aan mogelijkheden voor koffie, een krantje en een comfortabele, overdekte zitplaats. Voor al deze dingen werken we de komende jaren samen met de gemeenten langs de spoorlijn.

Elkaar ontmoeten en vinden, dankzij de Wunderline

De Wunderline draagt bij aan grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Duitsland. Bedrijven en onderwijs- en zorginstellingen kunnen elkaar letterlijk sneller vinden! Neem het project 'Sorgen für, sorgen dass', een initiatief van de drie noordelijke Nederlandse provincies en regio's in Noord-Duitsland. Dit project vergroot de samenwerking tussen opleidingen en stage- en werkzoekenden. Tijdens het eerste project "Sorgen für, sorgen dass" hebben meer dan 400 Nederlandse en Duitse scholieren en studenten in het buurland stage gelopen of meegedaan aan een excursie. Een perfect voorbeeld van een project waarbij de Wunderline een grote rol kan spelen.

Ook op het gebied van toerisme, kunst en cultuur is de Wunderline een belangrijke stimulans. De snellere treinverbinding maakt nieuwe ontmoetingen mogelijk.

De Wunderline is een gezamenlijk project van de Provincie Groningen, het Land Niedersachsen en de Vrije Hanzestad Bremen. Het wordt mede gefinancierd door de Europese Unie en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Wunderline in Europa

De Wunderline heeft ook op Europees niveau grote ambities. Zo wil het een belangrijk onderdeel worden van het Europese spoornetwerk. De Wunderline heeft de potentie om een onmisbare schakel te worden in de verbinding die van Amsterdam via Noord-Nederland naar Hamburg en Scandinavië loopt. Daarmee kan de Wunderline ook een essentiële bijdrage leveren aan de Europese klimaatdoelstellingen. De trein is immers een duurzaam alternatief voor de auto en het vliegtuig.

Vanuit Europa (Brussel) is er brede steun voor de Wunderline. In 2014 verstrekte de EU circa €8 miljoen subsidie aan het project en benoemde zij de Wunderline tot 'flagship-project'. Daarmee is de Wunderline een voorbeeldproject als het gaat om het verbeteren van grensoverschrijdende infrastructuur in combinatie met duurzaamheid. Momenteel werken de Nederlandse en Duitse Wunderline-partners gezamenlijk aan een nieuwe Europese subsidieaanvraag, om de werkzaamheden aan het spoor in de tweede bouwfase te bekostigen.

In 2021 stond Europees spoorvervoer in de spotlights tijdens het European Year of Rail. Met dit initiatief wilde de Europese Unie meer mensen en goederen met de trein laten reizen. Ook de Wunderline heeft hieraan bijgedragen. Zo stond de Wunderline Community bijeenkomst (voor Europese betrokkenen en belangstellenden) in het najaar van 2021 volledig in het teken van de verbinding tussen de regio en Europa. Ook de komende jaren blijft de Wunderline zich inzetten om de meerwaarde van het project voor Europa te benadrukken.

Financiering

De realisatie van de eerste stap van de Wunderline (tot eind 2024) wordt gefinancierd vanuit de provincie Groningen, het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Land Niedersachsen, de Duitse Bund in Berlijn en de Europese Unie. Voor de EU is de Wunderline een “flagship project”. Zie ook de website van de Europese Unie. Het netwerk Ketenmobiliteit wordt gefinancierd door (bijna) alle gemeenten langs de lijn, de provincie Groningen en het Land Niedersachsen.