Grenzeloos en aangenaam reizen? We doen het samen

Samen het reizen nog aantrekkelijker maken

Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland werken al heel lang samen. In beide landen zetten verschillende organisaties zich in voor de ontwikkeling van de arbeidsmarkt, het toerisme en het onderwijs in deze regio.

De Wunderline stimuleert deze grensoverschrijdende samenwerking. Zo hebben in 2019 alle gemeenten en Landkreise langs de spoorlijn samen met enkele OV-organisaties het netwerk Ketenmobiliteit opgericht. De afgelopen jaren ontwikkelde dit netwerk concrete maatregelen aan en rond de stations langs de Wunderline in Nederland en Duitsland. Het doel van de maatregelen is om het voor reizigers nog aantrekkelijker te maken om gebruik te maken van de spoorverbinding. Alle maatregelen zijn gebundeld in een Uitvoeringsprogramma. Het netwerk zorgt ervoor dat dit programma uiterlijk in 2024 uitgevoerd is.

Wunderline: meer dan een spoorverbinding

Inzet van bestuurders

Ook bestuurders in de regio vinden samenwerking belangrijk. Binnen het project Wunderline zetten twee van hen zich hier actief voor in. Aan Duitse zijde is dit Landrat Groote van Landkreis Leer. Aan Nederlandse zijde burgemeester Sikkema van gemeente Oldambt. Zij zijn de vertegenwoordigers van het Netwerk Ketenmobiliteit en fungeren als regionaal aanspreekpunt. Ook hebben zij zitting in de Wunderline Stuurgroep.

Uitvoeringsprogramma

Het eerder genoemde Uitvoeringsprogramma, dat door het Netwerk Ketenmobiliteit is uitgebracht, kent drie thema's: verknoping, bereikbaarheid & toeleidende infra en verblijfskwaliteit. We lichten ze hieronder toe.

Verknoping

Het is belangrijk dat verschillende vervoermiddelen goed en logisch op elkaar aansluiten, zodat reizigers eenvoudiger over kunnen stappen. Bijvoorbeeld van trein naar bus, of van bus naar bikesharing. Het thema verknoping gaat ook over toegankelijkheid voor mindervaliden en logische looproutes op het station. Maar ook voldoende ruimte voor verschillende vervoermiddelen valt hieronder. Denk aan bus- en treinhaltes, taxistandplaatsen en fietsenstallingen.

Bereikbaarheid

Het station zelf moet goed bereikbaar zijn. Binnen dit thema is onder meer een goede verbinding met de wandel- en fietsroutes richting het station belangrijk.

Verblijfskwaliteit

Als een station een aangename verblijfsplek is, maakt dat de reiservaring prettiger. Het vergroot de kans dat een reiziger in de toekomst opnieuw voor de trein kiest. Verblijfskwaliteit draait om de dienstverlening op het station en in de omgeving. Denk aan horecagelegenheden, informatievoorziening op stations en een plek om te schuilen als het regent. Het veilig stallen van de fiets valt hier ook onder.

Twee voorbeelden van gemeenten

 

Nieuwbouw parkeergarage Bad Zwischenahn

 

Doel en beoogd resultaat
Station Bad Zwischenahn is in 2018 uitgebreid en beter toegankelijk gemaakt. Een volgende stap ter verbetering van de ketenmobiliteit is de bouw van een parkeergarage nabij het station. OV-reizigers kunnen eenvoudig gebruik maken van de parkeergarage om hun reis per trein of bus te vervolgen. Ook komt er een fietsenstalling met e-bikefietskluis in de parkeergarage. Daarnaast is het de bedoeling om het busstation van Bad Zwischenahn beter toegankelijk te maken.

Betrokken partijen
• Gemeente Bad Zwischenahn
• Land Nedersaksen

Planning
Start uitvoering: 2024
Gereed: 2024

Beoogde investeringen
ca. € 7 miljoen

 

Verbeteren knooppunt Kirchhatten/Sandkrug

 

Doel en beoogd resultaat
De gemeente Hatten ontwikkelt in Kirchhatten een knooppunt waarin verschillende modaliteiten samenkomen: busreizigers, automobilisten, fietsers en voetgangers kunnen hier in de toekomst eenvoudig en vlot overstappen op een andere modaliteit. Het knooppunt wordt barriérevrij gemaakt en daarmee ook toegankelijk voor mindervaliden.
Er komen 7 bushaltes en er worden voorzieningen gerealiseerd voor carsharing en het laden van elektrische auto’s. Daarnaast is een fietsstalling gepland die voorzien wordt van laadplekken voor e-bikes. Tevens komt er een klein gebouw met kiosk en toiletten.

Betrokken partijen
• Gemeente Hatten
• Land Nedersaksen

Planning
Start uitvoering: 2021
Gereed: 2022

Beoogde investeringen
ca. € 3 miljoen

Netwerk ketenmobiliteit