Wunderline | Spoorverbinding Groningen - Bremen

Kwaliteitsverbetering van de spoorverbinding tussen Groningen en Bremen zorgt voor een comfortabele, snelle en internationale treinverbinding met kortere reistijd. Dit brengt Nederland en Noord-Duitsland dichter bij elkaar. Daardoor kunnen studenten en werknemers straks makkelijker studeren en werken in het buurland. Voor toeristen wordt de Wunderline aantrekkelijker om mee de grens over te gaan voor een dagje uit.

De komende jaren werken we aan het traject en de aanliggende stations. De reis wordt niet alleen korter, maar ook comfortabeler. Zo biedt de Wunderline uiteindelijk een duurzaam en gelijkwaardig alternatief voor de auto. Dit doen we in stappen

Snel en gemakkelijk van deur tot deur

Minstens zo belangrijk: inwoners uit de grensregio’s moeten eenvoudig van en naar de Wunderline-stations kunnen reizen. Daarom verbeteren we de aansluiting van de verschillende vervoermiddelen. Snel en comfortabel reizen van deur tot deur! Ook werken we aan de verblijfskwaliteit op de stations. We zorgen ervoor dat het station een aangename wachtplek wordt. Denk aan mogelijkheden om wat te eten of drinken, watertappunten en een goede, overdekte wachtruimte. Voor al deze dingen werken we de komende jaren samen met gemeenten en vervoerorganisaties langs de spoorlijn.

Een belangrijke schakel tussen Amsterdam en Kopenhagen

De Wunderline verbindt verschillende gebieden met internationale bestemmingen en is de grensoverschrijdende schakel om van Amsterdam via Groningen naar Bremen, Hamburg en Kopenhagen te reizen. Het bevordert duurzame grensoverschrijdende mobiliteit en draagt bij aan de visie van een Europees transportnetwerk dat goed met elkaar verbonden is, waarbij reizigers gemakkelijk verschillende landen kunnen bereiken met slechts één spoorverbinding.

Economische groei bevorderen

Spoorverbindingen spelen een cruciale rol in het stimuleren van regionale economische groei. De Wunderline verbindt drie belangrijke economische steden, namelijk Groningen, Oldenburg en Bremen met de omliggende regio's. Een snellere en comfortabelere spoorverbinding opent de deuren voor de regio als een belangrijke motor tussen Nederland en Noord-Duitsland. Dit biedt kansen voor grensoverschrijdende mobiliteit van studenten, een toename van toerisme en het creëren van een grensoverschrijdende arbeidsmarkt zonder belemmeringen.

De Europese Commissie heeft berekend dat grensregio's gemiddeld een economische groei van 8% mislopen vanwege grensbarrières. De Wunderline zorgt voor een efficiënt en betrouwbaar grensoverschrijdend vervoersaanbod, wat essentieel is voor het bevorderen van economische groei en werkgelegenheid in de regio. Het investeren in grensoverschrijdende verbindingen is daarom van groot belang voor het stimuleren van de economie en het creëren van banen.

Het klimaat beschermen

Een klimaatneutraal Europa in 2050 en 55% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030: om de Europese klimaatbeschermingsdoelen te halen, moet de uitstoot van het vervoer omlaag. Dit kan alleen worden bereikt als meer mensen op een milieuvriendelijke manier mobiel zijn. Kortere reistijden, geheel vernieuwde stations, extra comfort en een betere bereikbaarheid maken de trein tussen Bremen en Groningen nog aantrekkelijker - ook voor mensen die nu nog met de auto reizen. De overgang naar klimaatvriendelijkere mobiliteit wordt zo stap voor stap gerealiseerd.

Vlaggenschipproject

De Wunderline is door de EU benoemd als 'vlaggenschipproject' (belangrijk voorbeeldproject). Het krijgt sterke steun op regionaal, nationaal en Europees niveau. Sinds 2015 heeft de Europese Unie twee keer geld beschikbaar gesteld voor studies en de eerste bouwfase. Provincie Groningen, Land Nedersaksen, Bremen en overheden aan beide kanten van de grens werken samen om het project te realiseren. Momenteel onderzoeken de Wunderline partners gezamenlijk op welke wijze de tweede bouwfase het beste kan worden gerealiseerd. 

European Year of Rail

In 2021 stond Europees spoorvervoer in de spotlights tijdens het 'European Year of Rail'. Met dit initiatief wilde de Europese Unie met de trein meer mensen laten reizen en meer goederen vervoeren. Ook de Wunderline heeft hieraan bijgedragen. Zo stond de Wunderline Community bijeenkomst (voor vele betrokkenen en belangstellenden) in het najaar van 2021 volledig in het teken van de verbinding tussen de regio en Europa. Ook de komende jaren blijft de Wunderline zich inzetten om de meerwaarde van het project voor Europa en de regio's te benadrukken.