Wunderline onderzoekt reisgedrag Duitse studenten in Groningen

Groningen telt ruim 3.000 Duitse studenten die een opleiding volgen aan de Rijksuniversiteit of Hanzehogeschool. Hoe reizen zij tussen Groningen en hun thuisregio? En waarom kiezen ze voor de trein, bus of auto? Dat onderzocht de Studenten Advies Commissie (SAC) in opdracht van de Wunderline. Het onderzoek is belangrijk om in te kunnen schatten hoeveel studenten in de toekomst van de Wunderline gebruik zullen maken. De onderzoeksresultaten zijn inmiddels bekend. 

Reizen tussen Groningen en de thuisregio

SAC voerde het onderzoek uit onder 141 Duitse studenten in Groningen van verschillende studies. Zij vulden een enquête in over hun reisgedrag. Zie voor de belangrijkste resultaten deze factsheet. (PDF PDF-bestand, 915 KB)

Uit het onderzoek blijkt dat het grootste gedeelte (66,6%) van de Duitse studenten per trein tussen Groningen en de thuisregio reist. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de prijs, het gemak en klimaatverandering. 15,6% reist met de auto, vooral vanwege comfort en een kortere reistijd. Zij geven aan niet met het OV te reizen, omdat ze de reistijd te lang vinden en/of de prijs van het OV te hoog. 

Toekomstig reisgedrag

De studenten beantwoordden ook vragen over hun toekomstige reisgedrag. Driekwart van hen is van plan om in de toekomst gebruik te (blijven) maken van het OV. Op de vraag 'Wat zou je motiveren om in de toekomst met het OV naar Groningen te (blijven) reizen?' zijn 'goedkopere tickets', 'directe(re) verbindingen' en 'kortere reistijden' de meest gegeven antwoorden. 

Inschatting reizigersaantallen

Het onderzoek van de SAC helpt de Wunderline om een inschatting maken van de toekomstige reizigersaantallen. Studenten zijn hierbij een belangrijke doelgroep. Het onderzoek is qua omvang beperkt, maar het laat duidelijk zien dat het gebruik van het OV door studenten in de toekomst waarschijnlijk zal toenemen. Daarnaast kan het onderzoek ook helpen om het reisaanbod beter af te stemmen op de wensen en behoeften van studenten, zoals kortingstickets om studeren in het buurland aantrekkelijker te maken.