Snelheidsverhoging Hoogezand - Zuidbroek

Vanaf dienstregeling 2025 gaan passagierstreinen tussen Hoogezand en Zuidbroek sneller rijden. De snelheidsverhoging is onderdeel van de Wunderline, een snellere, comfortabele treinverbinding tussen Groningen en Bremen. Om de treinen sneller te laten rijden zijn tussen Hoogezand en Zuidbroek aanpassingen op en rond het spoor nodig.

Kortere reistijd en betere aansluitingen

Zodra de passagierstreinen sneller gaan rijden wordt de reistijd korter en sluiten de Nederlandse en Duitse treinen beter op elkaar aan. ProRail voert de werkzaamheden voor de snelheidsverhoging uit. Dit doet zij in opdracht van de provincie Groningen en in samenwerking met de gemeente Midden-Groningen. De werkzaamheden aan het spoor worden uiterlijk in 2024 uitgevoerd.

Van 100 naar 130 km per uur
Voor deze snelle treinverbinding is een snelheidsverhoging van 100 naar 130 km per uur op de spoorverbinding tussen Hoogezand-Sappemeer en het Muntendammerdiep in Zuidbroek nodig. Ook op andere delen van het spoor worden snelheden verhoogd. Hierdoor wordt de reistijd korter en sluiten de Nederlandse en Duitse treinen beter op elkaar aan. ProRail voert de werkzaamheden voor de snelheidsverhoging uit. Dit doet ProRail in opdracht van de provincie Groningen en in samenwerking met de gemeente Midden-Groningen.

Wat betekent dit voor de omgeving

Voor de snelheidsverhoging naar 130 km per uur moet het baanlichaam (de grond naast het spoor) worden verstevigd. Hiervoor moeten enkele sloten worden verlegd en moet het talud worden verbreed en verstevigd. Waar verlegging niet mogelijk is, wordt als alternatief gekozen voor het plaatselijk aanbrengen van stalen damwanden of walbeschoeiingen. Bekijk voor meer informatie het ontwerp van ProRail. De werkzaamheden vinden met name plaats in 2024. De mogelijke overlast tijdens de uitvoering, zoals extra transportbewegingen en geluid, wordt zo beperkt mogelijk gehouden.  

Geluid
ProRail kijkt naar de mogelijke effecten van de snelheidsverhoging op het geluid. Voor het geluid van treinverkeer gelden wettelijke regels om omwonenden te beschermen. Waar mogelijk treft ProRail maatregelen om geluidhinder te verminderen en te voorkomen. Lees meer informatie over geluid op de website van ProRail. 

Trillingen
In Nederland is er geen wettelijke regeling voor trillingen door treinverkeer. Wel gelden regels en richtlijnen wanneer hinder wordt gemeld. Lees meer informatie over trillingen op de website van ProRail. 

Meer informatie

In april en juni 2023 werden er meerdere informatiebijeenkomsten georganiseerd voor direct aanwonenden. Via onderstaande links is de informatie die daar is gedeeld te downloaden.

Contact

Heb je een vraag, opmerking of wil je een onderzoeksrapport inzien? Laat het ons weten. Je kunt ons bereiken via:

  • E-mail: wunderline@provinciegroningen.nl
  • Telefoon: 050 - 316 4911 (dit is het algemene nummer van de provincie Groningen. Zij verbinden je door met de juiste medewerker)
  • Postadres: Provincie Groningen, Project Wunderline, Postbus 160, 9700 AP, Groningen